ZAŁOŻENIA

„To co najważniejsze” Fundacja zarejestrowana została w czerwcu 2011 roku z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, z zamiarem popularyzacji innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych.

Główne cele fundacji to:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy, nauki oraz rozwoju świadomości religijnej, kulturowej, społecznej, myśli cywilizacyjnej i filozoficznej;
  • upowszechnianie i ochrona wolności, godności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Fundacja prowadzi projekty edukacyjne, które głównie koncentrują się na procesie praktycznej edukacji (szczegóły w menu Projekty).

Fundacja w ramach realizacji swoich celów może współdziałać z innymi podmiotami, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi fundacji. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego, finansowego wsparcia przedsięwzięć albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

My, którzy tworzymy Fundację próbujemy przekładać wiedzę teoretyczną wraz z długoletnim doświadczeniem zawodowym na wzmacnianie umiejętności innych. A to wszystko przy zachowaniu optymizmu i entuzjazmu stanowiącego nieodłączny warunek naszych działań.