STAWIAMY PYTANIE: CO JEST NAJWAŻNIEJSZE ? 
RAZEM PRÓBUJEMY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ

Idea

Stawiamy pytanie: Co jest najważniejsze ? Razem próbujemy na nie odpowiedzieć poprzez poznanie naszych misji, spełnianych ról i wartości które wyznajemy. Czytaj więcej…

Założenia

Fundacja prowadzi projekty, które głównie koncentrują się na procesie praktycznej edukacji. Czytaj więcej…

Główne cele

Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy, nauki oraz rozwoju świadomości religijnej, kulturowej, społecznej, myśli cywilizacyjnej i filozoficznej. Czytaj więcej…

Narzędzia

Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy, nauki oraz rozwoju świadomości religijnej, kulturowej, społecznej, myśli cywilizacyjnej i filozoficznej. Czytaj więcej…

Projekty

Pokażmy siłę inwestorów ENERGA

Uważamy, że uczciwa cena akcji Energa to 300% tego co oferuje Orlen – dołącz do nas, razem będziemy walczyć! Pokrywamy wszystkie koszty niezależnych wycen, czy postępowania sądowego, więc Twoje finanse są z nami bezpieczne.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego

Podstawowymi cechami społeczeństwa obywatelskiego jest aktywność i zdolność do samoorganizacji oraz ustalania celów i dążenia do nich bez sugestii ze strony władzy centralnej. Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od wszelkich instytucji władzy. Niezależność nie oznacza rywalizacji obywateli z instytucjami państwowymi.

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczności, w której żyjemy.

W ramach projektu chcemy dążyć do: rozwoju aktywności społecznej, tworzenia i wspomagania organizacji pozarządowych, rozwoju wolontariatu, współpracy w celu dobra społeczności. Celem takich działań jest trwały, zrównoważony i sprawiedliwy rozwój społeczeństwa, państwa – naszej Ojczyzny.

Naszym hasłem przewodnim jest: „nie będę bierny”.

Firma z zasadami

„Firma z zasadami” to fundament, za którym stoją ludzie kierujący się nadrzędnymi wartościami, takimi jak: dobro, szacunek, uczciwość i lojalność do drugiego człowieka.

Członkom programu nadajemy certyfikat „Firma z zasadami”. Posługiwanie się Certyfikatem uwiarygodnia działalność przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych klientów i kontrahentów, pozytywnie wzmacnia wizerunek firmy na rynku i wyróżnia spośród konkurencji.

Certyfikat stanowi gwarancję oczekiwanej jakości produktów i usług, dobrych relacji biznes – biznes, biznes – klient, biznes – współpracownik, czego podstawą są konkretne wartości, które programowi przyświecają. Reprezentanci certyfikowanej firmy – konkretni ludzie deklarują kierować się wartościami takimi jak: dobro, szacunek, uczciwość, lojalność i życzliwość.

Laboratorium programowania

Realizacja projektu skoncentrowana jest na procesie praktycznej edukacji informatycznej z zakresu nowoczesnych języków programowania, narzędzi do modelowania i analizy baz danych służącym poszerzaniu kwalifikacji, przepływu wiedzy z zakresu nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, a w efekcie zwiększeniu dostępności wykwalifikowanej kadry na rynku aglomeracji trójmiejskiej. Działania te mają przyczynić się do efektywnego wykorzystania praktycznej wiedzy w celu zaspokajania potrzeb rynku i wpływania na rozwój techniki, innowacyjności, poprzez rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Kontakt

Obsługa projektu „Pokażmy siłę inwestorów Energa”

Koordynator projektu
Małgorzata Mazur
tel.: 570 391 991
email: malgorzata.mazur@tcn.org.pl

Kierownik projektu
Krzysztof Ciuła
tel.: 48 608 369 000
email: krzysztof.ciula@tcn.org.pl

Obsługa umów
Tomasz Radek
mail: tomasz.radek@tcn.org.pl
email: umowy@tcn.org.pl

Biuro fundacji:
tel/fax: 48 58 732 84 84
email: biuro@tcn.org.pl

Prezes fundacji
Jan Trzciński
tel.: 48 604 459 201
email: jan.trzcinski@tcn.org.pl

„To co najważniejsze” Fundacja
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
NIP: 586 227 82 85
Regon: 221493342
KRS: 0000392120