Fundacja "To co najważniejsze"

To co najważniejsze

Stawiamy pytanie:
Co jest najważniejsze?
Razem próbujemy znaleźć odpowiedź.

Idea

Poszukujemy odpowiedzi na pytanie „co jest najważniejsze”, na które w różny sposób odpowiadają nauka, filozofia i religia. 

Założenia

Fundacja prowadzi projekty, które głównie koncentrują się na procesie praktycznej edukacji.

Główne cele

Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy oraz rozwoju świadomości religijnej, kulturowej, społecznej, myśli cywilizacyjnej i filozoficznej.

Narzędzia

Nasze cele statutowe realizujemy poprzez szereg działań i projektów edukacyjnych, informacyjnych i innych.

Nasze projekty

Program dedykowany wszystkim przedsiębiorcom. Oparty o wprowadzanie elementów etyki chrześcijańskiej do biznesu, poprzez które już od 2013 roku promuje zasady fair play w jego obrębie.
Projekt, w którym na pierwszym miejscu stawiamy przyszłość gospodarczą i ekonomiczną Polski. Wierzymy, że siła zjednoczenia się we wspólnej sprawie to klucz do realnej zmiany.
Inicjatywa mająca na celu rozwój innowacyjności i zwiększenie dostępności wykwalifikowanej kadry na rynku aglomeracji trójmiejskiej. Praktyczna edukacja z zakresu języków programowania.
Projekt zakładający rozwój aktywności społecznej, tworzenie i wspomaganie organizacji pozarządowych, wspieranie wolontariatu i współpracę dla dobra społeczności.

Projekt Przeciw Nadużyciom

Nie zgadzamy się na niszczenie przyszłości gospodarczej i ekonomicznej kraju. Stajemy w obronie tego, co leży w interesie nas wszystkich – obywateli.

20 lipca na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Lotos została przegłosowana tzw. „uchwała połączeniowa” – zgoda na scalenie gdańskiej spółki z PKN Orlen. W ten sposób Lotos zniknął z KRS. Stoimy na stanowisku, że uchwała walnego zgromadzenia została podjęta z licznymi naruszeniami prawa. Uchwała godzi w interes spółki oraz krzywdzi akcjonariuszy. Przez tę transakcję straci całe państwo. Rafineria Gdańska zostaje sprzedana za małą część jej rzeczywistej wartości!

Fundacja „To co najważniejsze” postanowiła rozpocząć batalię o przestrzeganie prawa i elementarną sprawiedliwość. Wraz z kancelarią K&S Kardasz Staszak został przygotowany pozew o uchylenie uchwały o połączeniu Grupy Lotos z PKN Orlen. Formalnie „rzuconą przez Orlen rękawicę poważyli się podnieść” – zostali powodami – dwie osoby: Bogdan Kamola oraz Jan Trzciński (prezes naszej fundacji). Wspomaga nas swoimi opiniami i analizami dr. Dariusz Wieczorek z Uniwersytetu Gdańskiego. Mieszkańcy Trójmiasta, pracownicy Grupy Lotos, drobni akcjonariusze spółki są z nami. Lotos to perła wśród trójmiejskich przedsiębiorstw – walczmy o nią!.

Uważamy, że uczciwa cena akcji Energa to 300% tego co oferuje Orlen – dołącz do nas, razem będziemy walczyć! Pokrywamy wszystkie koszty niezależnych wycen, czy postępowania sądowego, więc Twoje finanse są z nami bezpieczne.

Po konsultacjach z prawnikami, jako akcjonariusz spółki (Jan Trzciński Prezes Fundacji) wraz z dwoma innymi akcjonariuszami zgłaszającymi sprzeciw do uchwały (o przeznaczeniu całości zysku naszej Energii za 21’na kapitał rezerwowy) podjęliśmy decyzję o złożeniu pozwu sądowego o uchylenie w/w uchwały. Reprezentować nas będzie Kancelaria Radców Prawnych K&S z Gdańska.

Uważamy, że My drobni akcjonariusze mamy pełne prawo do dywidendy. W roku historycznie najlepszych wyników naszą Energę stać, aby podobnie jak PKN Orlen, bez uszczerbku dla planowanych inwestycji wypłacała regularne dywidendy.

Dywidenda dotyczy wszystkich akcjonariuszy, nie ukrywamy, że koszty mogą być spore więc postanowiliśmy zwrócić się z prośba o partycypację w kosztach do Państwa – mniejszościowych akcjonariuszy Energii takich jak my. Możecie Państwo w miarę swoich możliwości wesprzeć nasz wspólny cel, prosimy o wpłatę darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesu.

Jesteś akcjonariuszem Energa? Dołącz do nas!

Firma z zasadami

„Firma z zasadami” to fundament, za którym stoją ludzie kierujący się nadrzędnymi wartościami, takimi jak: dobro, szacunek, uczciwość i lojalność do drugiego człowieka.

Członkom programu nadajemy certyfikat „Firma z zasadami”. Posługiwanie się Certyfikatem uwiarygodnia działalność przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych klientów i kontrahentów, pozytywnie wzmacnia wizerunek firmy na rynku i wyróżnia spośród konkurencji.

Certyfikat stanowi gwarancję oczekiwanej jakości produktów i usług, dobrych relacji biznes – biznes, biznes – klient, biznes – współpracownik, czego podstawą są konkretne wartości, które programowi przyświecają. Reprezentanci certyfikowanej firmy – konkretni ludzie deklarują kierować się wartościami takimi jak: dobro, szacunek, uczciwość, lojalność i życzliwość.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego

Podstawowymi cechami społeczeństwa obywatelskiego jest aktywność i zdolność do samoorganizacji oraz ustalania celów i dążenia do nich bez sugestii ze strony władzy centralnej. Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od wszelkich instytucji władzy. Niezależność nie oznacza rywalizacji obywateli z instytucjami państwowymi.

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczności, w której żyjemy.

W ramach projektu chcemy dążyć do: rozwoju aktywności społecznej, tworzenia i wspomagania organizacji pozarządowych, rozwoju wolontariatu, współpracy w celu dobra społeczności. Celem takich działań jest trwały, zrównoważony i sprawiedliwy rozwój społeczeństwa, państwa – naszej Ojczyzny.

Naszym hasłem przewodnim jest: „nie będę bierny”.

Laboratorium programowania

Realizacja projektu skoncentrowana jest na procesie praktycznej edukacji informatycznej z zakresu nowoczesnych języków programowania, narzędzi do modelowania i analizy baz danych służącym poszerzaniu kwalifikacji, przepływu wiedzy z zakresu nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, a w efekcie zwiększeniu dostępności wykwalifikowanej kadry na rynku aglomeracji trójmiejskiej. Działania te mają przyczynić się do efektywnego wykorzystania praktycznej wiedzy w celu zaspokajania potrzeb rynku i wpływania na rozwój techniki, innowacyjności, poprzez rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Jesteś zainteresowany działalnością Fundacji?

Dołącz do naszych inicjatyw lub wesprzyj nasze działania.