LABOLATORIUM PROGRAMOWANIA

Projekt realizowany jest przez fundację „To co najważniejsze”.

Realizacja projektu skoncentrowana będzie na procesie praktycznej edukacji informatycznej z zakresu nowoczesnych języków programowania, narzędzi do modelowania i analizy baz danych służącym poszerzaniu kwalifikacji, przepływu wiedzy z zakresu nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, a w efekcie zwiększeniu dostępnościwykwalifikowanej kadry na rynku aglomeracji trójmiejskiej. Działania te mają przyczynić się do efektywnego wykorzystania praktycznej wiedzy w celu zaspokajania potrzeb rynku i wpływania na rozwój techniki, innowacyjności, poprzez rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Cele

uruchomienie procesów badawczych w zakresie potrzeb rynkowych wobec kapitału ludzkiego w obszarze zastosowania nowych technologii, ICT,

prowadzenie szeregu warsztatów z zakresu praktycznego wykorzystania języków programowania dla osób ukierunkowanych informatycznie tj:

– uczniów i absolwentów szkół średnich,

– studentów,

– absolwentów uczelni wyższych,

– programistów innych języków w celu przekwalifikowania, w tym warsztaty (typu fun – edukacja wstępna dla uczniów; praktyki z danego języka programowania)

przygotowanie kadry pracowniczej wg wymagań lokalnego rynku pracy,

przygotowanie liderów edukacji informatycznej,

integracja środowisk naukowych, biznesowych,

badanie realnych szans zatrudnienia.