IDEA

Stawiamy pytanie: Co jest najważniejsze ?
Razem próbujemy na nie odpowiedzieć poprzez poznanie naszych misji, spełnianych ról i wartości które wyznajemy.

Poszukujemy odpowiedzi na pytanie, na które w różny sposób odpowiadają: nauka, filozofia i religia.
Sięgając głębiej, chcemy wiedzieć co jest najważniejsze „ w ogóle” – najważniejsze spośród wartości uniwersalnych. 
Chcemy tym wartościom służyć.