Fundacja "To co najważniejsze"

Po konsultacjach z prawnikami, jako akcjonariusz spółki (Jan Trzciński Prezes Fundacji) wraz z dwoma innymi akcjonariuszami zgłaszającymi sprzeciw do uchwały (o przeznaczeniu całości zysku naszej Energii za 21’na kapitał rezerwowy) podjęliśmy decyzję o złożeniu pozwu sądowego o uchylenie w/w uchwały. Reprezentować nas będzie Kancelaria Radców Prawnych K&S z Gdańska.
Uważamy, że My drobni akcjonariusze mamy pełne prawo do dywidendy. W roku historycznie najlepszych wyników naszą Energę stać, aby podobnie jak PKN Orlen, bez uszczerbku dla planowanych inwestycji wypłacała regularne dywidendy.
Dywidenda dotyczy wszystkich akcjonariuszy, nie ukrywamy, że koszty mogą być spore więc postanowiliśmy zwrócić się z prośba o partycypację w kosztach do Państwa – mniejszościowych akcjonariuszy Energii takich jak my. Możecie Państwo w miarę swoich możliwości wesprzeć nasz wspólny cel, prosimy o wpłatę darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesu.
W tym celu zostało otwarte specjalne subkonto w Fundacji TO CO NAJWAŻNIEJSZE z Gdyni :

Wpłaty proszę dokonywać na konto w banku PKO BP

71 1020 1853 0000 9702 0446 6256

Tytułem: dywidenda

Środki, które wpłyną na to konto przeznaczone będą na batalię o wypłatę dywidendy przez spółkę Energa S.A. za rok 2021 i lata następne
Proponujemy, aby minimalna wpłata wynosiła 1 gr od 1 akcji z posiadanego przez Panią/Pana pakietu.
Uzyskana kwota będzie wsparciem finansowym w kosztach pozwu, a jednocześnie wyrazem Państwa aprobaty w naszych wspólnych działaniach dla uzyskania dywidendy. Wszyscy jesteśmy akcjonariuszami Energii !!!
Powodami w sprawie będą:
– Jan Trzciński,
– Dariusz Olędzki,
– Ignacy Potapski.
Możesz nas wesprzeć, również przekazując 1,5% swego podatku. Rozliczając PIT należy w rubrykę „Numer KRS” wpisać 0000025801 (jest to KRS Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych), a w rubrykę „Cel szczegółowy” – nazwę projektu:

Energa-Dywidenda”.

Środki te trafią na rachunek Stowarzyszenia, które zobowiązało się z tych pieniędzy pokrywać koszty projektu (zapłaci np. za prawników, biegłych itd.). Więcej o tym na www.tcn.org.pl/SII